SWEDEDKNOFIENG

GOLFBANOR

Gröna greener utan hinder.

Det sista ni vill ha på er golfbana är naturligtvis sådant som hindrar spelet. Stubbar är en sådan sak som vi kan hjälpa er att ta bort på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Det är ju trots allt skillnad på en sandbunker och en stubbe eftersom det förra är en naturlig del av banan.
Självfallet är det även en fördel att vi utför vårt arbete med maskiner som gör minimal skadeverkan på grönytorna (tack vare lågt marktryck). Ni får heller ingen kostnad för bortforsling och deponi.

Vår effektiva maskinpark innebär vidare att ni får korta avbrott och minimal störning på er ordinarie verksamhet.

18 hål räcker

Ni behöver inte ytterligare ett hål (i plånboken) vilket är ytterligare ett bra skäl att anlita oss på HasselHolm för att ta bort era stubbar!

Stubbar gör ingen stolt

HasselHolm har lång och gedigen erfarenhet av att bidra till attraktiva utemiljöer. För detta ändamål har vi en omfattande maskinpark och möjlighet att ta bort allt från häckar till stubbar. Vill ni dessutom plantera något nytt gör vi raskt och enkelt en planteringsgrop när vi ändå är igång.

Gofbanor

Detta tjänar ni också!
• Lägre underhållskostnader
• Korta avbrott och minimal störning
• Ingen återställandekostnad
• Mindre risk för skador på   människor och maskiner
• Ingen deponikostnad

Vanligaste tjänster efterfrågade
av Golfbanor
Skötselfräsning thumb thumb thumb
Djupfräsning     thumb
Specialfräsning   thumb thumb
Buskage- & häckfräsning thumb thumb thumb
Extensiv fräsning     thumb
Fräsning av rotvältor     thumb
line
Mycket vanligt thumb thumb thumb
Relativt vanligt   thumb thumb
Mindre vanligt     thumb