SWEDEDKNOFIENG

FASTIGHETSBOLAG

Exterior Home Styling.

Alla har vi någon gång reagerat över hur fint det är på en viss plats. Det är inte så konstigt eftersom synen är ett av våra starkaste sinnen. Ser vi något vackert blir vi ofta positiva. Utöver det vill vi ju alla känna oss stolta över det som är vårt: vårt hem, vår bil och platsen där vi bor osv.
Allt fler inser därför vikten av en välskött utemiljö för att skapa trivsel och samhörighet för en plats och att det har en direkt koppling till fastighetens värde är väl snarast en självklarhet. Vi brukar därför ibland skämta om att det vi erbjuder är en exteriör ”home styling”.

Fördelarna med en välskött utemiljö är alltså många:

thumb Stolta och positiva hyresgäster
thumb Högre fastighetsvärde
thumb Mindre nedskräpning
thumb Lägre underhållskostnader
thumb Attraktivare fastighet

Inte så konstigt att många fastighetsägare ser det som en så viktig sak att arbeta med. Särskilt som det är förknippat med så relativt låga kostnader.

Stubbar gör ingen stolt

HasselHolm har lång och gedigen erfarenhet av att bidra till attraktiva utemiljöer. För detta ändamål har vi en omfattande maskinpark och möjlighet att ta bort allt från häckar till stubbar. Vill ni dessutom plantera något nytt gör vi raskt och enkelt en planteringsgrop när vi ändå är igång.

Fastighetsbolag

Detta tjänar ni också!
• Lägre underhållskostnader
• Korta avbrott och minimal störning
• Ingen återställandekostnad
• Mindre risk för skador på   människor och maskiner
• Ingen deponikostnad

Vanligaste tjänster efterfrågade
av Fastighetsbolag
Skötselfräsning thumb thumb thumb
Djupfräsning thumb thumb thumb
Specialfräsning   thumb thumb
Buskage- & häckfräsning thumb thumb thumb
Extensiv fräsning     thumb
Fräsning av rotvältor     thumb
line
Mycket vanligt thumb thumb thumb
Relativt vanligt   thumb thumb
Mindre vanligt     thumb