SWEDEDKNOFIENG

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGAR

Minimal (frid)störning.

På specialområdet kyrkogårdsfräsning har vi utvecklat olika metoder for att tillgodose olika behov.

Vi utför ett rent och ordentligt arbete, som ger minsta möjliga reetablering – ingen djupa spår och inga stubbar som behöver skickas på deponi.
Vi tar självfallet alltid hänsyn till de besökande på kyrkogården. Våra ingrepp tar väldigt kort tid – en halv meter stor stubbe fräses ned till 30 centimeters djup på mindre än 3 minuter. Därefter är det bara spån kvar.

Fräsningen sker enkelt, snabbt och effektivt!
En liten hög jord och spån är allt vi lämnar efter oss!

Många kyrkogårdar har smala gångar, där det inte går att komma åt med vanliga fräsar, på dessa platser använder vi vår specialfräs ATV S-14, som är självgående och klarar otillgängliga platser. Både special- och normalfräsarna kan fräsa ned till 80 cm’s djup; djupfräsningen använder vi för efterplantering på samma växtställe och till planteringshål. Rotsystem som häckar, buskage och rotvältor fräser vi självfallet också.

Vi erbjuder professionell service, baserat på 27 års erfarenhet!


För ekomonin och miljön
Utöver sparade kostnader för grävmaskiner, dumprar, bortforsling och deponi innebär stubbfräsning även fördelar för miljön. Metoden innebär ju helt enkelt att stubben återgår till naturen snabbare som kompostmaterial.
Kyrkogårdsförvaltningar

Detta tjänar ni också!
• Lägre underhållskostnader
• Korta avbrott och minimal störning
• Ingen återställandekostnad
• Mindre risk för skador på   människor och maskiner
• Ingen deponikostnad

Vanligaste tjänster efterfrågade
av Kyrkogårdsförvalningar
Skötselfräsning thumb thumb thumb
Djupfräsning thumb thumb thumb
Specialfräsning thumb thumb thumb
Buskage- & häckfräsning thumb thumb thumb
Extensiv fräsning     thumb
Fräsning av rotvältor     thumb
line
Mycket vanligt thumb thumb thumb
Relativt vanligt   thumb thumb
Mindre vanligt     thumb