SWEDEDKNOFIENG

Fördelar

6 bra skäl att fräsa bort stubbar

Nr1 Billigare
Att gräva upp stubbar och frakta bort dem blir betydligt
dyrare eftersom det innebär entreprenad-kostnad, transport
samt deponiavgifter.
img
Nr2 Miljövänligt
Fräsning innebär att stubben återgår till naturen snabbare
som kompostmaterial eller så används flisen från stubben
som skyddstäckning mot ogräs i rabatter i närområdet.
img
Nr3 Färre maskinskador
På sommaren är risken stor att man kör sönder gräsklippare
på stubbar gömda i högt gräs, inte minst då man ofta har
inhyrd extrapersonal som inte vet var de står. På vintern
blir det kanske snöplogens tur…
img
Nr4 Minskad risk för personskador
Dessvärre är det inte bara maskinen som riskerar att
skadas när man kör på dolda stubbar, risken finns
naturligtvis även att personal drabbas.
img
Nr5 Lägre underhållskostnader
Varför ha personal som går runt problemet (stubben) om
och om igen när man så enkelt kan ta bort den?
img
Nr6 Snyggare
Vi har hittills inte träffat någon som tycker att stubbar är
en prydnad för miljön, däremot får våra operatörer ofta
positiva kommenterar från människor som går förbi de
områden vi förskönar.
img